Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Andrenšek


Kmetija Andrenšek je v kraju Vrenska Gorca pri Bučah. Ime zaselka najverjetneje izvira iz časov, ko so bili tu številni vinogradi. Nedaleč stran od kmetije je v kraju Buče cerkev sv. Petra. Prvotna cerkev je bila iz leta 1545, sedanja pa je iz 18. stoletja in obnovljena leta 2003. Na otvoritvi prenovljene cerkve je takratni nadškof Franc Kramberger vzdihnil: “Lepa je ta nevesta.”

Kmetija Andrenšek v Vrenski Gorci ima že 50-letno tradicijo. Mama Angela se je na kmetijo primožila leta 1964. To je bilo tudi leto začetkov mlečne proizvodnje na kmetiji. Na začetku so bile prodane količine mleka zelo majhne, sčasoma pa so povečevali število krav in s tem tudi količino prodanega mleka. Pridobljena sredstva so investirali v dokup zemlje, posodobitev kmetije, gradnjo objektov in kmetijsko mehanizacijo.

Velika elementarna nesreča na Kozjanskem, 20. junija 1974, je Andrenškovim prizadela vsa poslopja. Najprej so morali narediti novo stanovanjsko poslopje. Druga večja investicija je bila gradnja hleva leta 1979, povečali in posodobili pa so ga še leta 1987. Maksov oče, pozneje pa še Maks, sta kupila 5 hektarjev zemlje. Njihovo posestvo ima zdaj 11 hektarjev obdelovalne zemlje, skupaj z najeto pa obdelujejo 17 hektarjev.

Maks je že od otroštva zelo navezan na kmetijo in na delo na kmetiji. Kmetijo je prevzel leta 2009 kot mladi prevzemnik. Maks in njegova mama Angela se zavedata, da je treba kravam ponuditi le najboljše, da tudi dajejo najboljše mleko. Le tako lahko pričakujeta uspeh in dohodek od pridelave mleka. Ponosna sta na krave lisaste pasme, ki jih dobesedno razvajata.