Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Arlič


Družina Arlič živi v sodelovanju z naravo v Škalah že 300 let. Pri vstopu na kmetijo te pozorno spremlja čreda zadovoljnih krav rjave pasme. Sonja je predsednica Zveze rejcev govedi rjave pasme, ki je bila včasih vodilna pasma na kmetijah z omejenimi dejavniki za kmetovanje. Tudi v kmetijstvu je prišlo do velikih sprememb, zato upa na ponovno povečanje števila te pasme, predvsem zaradi njenih odlik.

Ljubezen do živali in kmetovanja se prenaša iz generacije v generacijo. Janko in Sonja obdelujeta 40 hektarjev zemlje. Imata štiri otroke: Sonjo, Lucijo, Zalo in Nejca. Že od samega začetka se zavedata, da je treba živalim zagotoviti dobre razmere za rejo ter kakovostno in doma pridelano krmo. Dobro krmljene krave, ki jim je omogočeno dovolj gibanja v naravi, so porok za proizvodnjo kakovostnega mleka.

Začetki mlečne proizvodnje segajo v leto 1970, ko je pri njih stekla tržna proizvodnja mleka. Usmerjeni so v mlečno proizvodnjo z lastno vzrejo plemenskih živali in prodajo plemenskih telic. Mleko daje družini Arlič mesečni dohodek. So zagovorniki zdrave prehrane in načina življenja ter odločno proti gensko spremenjeni hrani.

Sonja je predsednica Zveze rejcev govedi rjave pasme. Skrbi jo, da se kmetovanje na območjih z omejenimi dejavniki hitro opušča, s tem se zmanjšuje tudi število rjavega goveda, kjer je ta pasma dajala najboljše rezultate in omogočila kmetom preživetje. Danes z veseljem pozdravlja spoznanje širše družbe, da je kmet pomemben partner pri pridelavi živil in da se cena izdelka skuša pošteno razdeliti med udeležene partnerje.

Za osebno zadovoljstvo in razvedrilo imajo na kmetiji tri konje in čredo burskih koz. Prihodnost bo pripadla mladi generaciji. Želja je, da kmetijo prevzame sin Nejc, ki je danes študent veterine.