Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Arnšek


Vodilo kmetije Arnšek, po domače pri Škrlin, sta dobra volja in optimizem. Delo na kmetiji opravljajo z veseljem in nasmehom na obrazu, zato so sadovi in doseženi cilji toliko slajši.

Na kmetiji živijo Marija Arnšek, njen sin Jože z ženo Karolino in njuna dva otroka, Nina in Gregor. Karolina, ki na kmetiji dela že 15 let, pripoveduje, da se s pridelavo mleka ukvarjajo že več kot 40 let. Spominja se, da so še pred 20 leti, ko je prišla na kmetijo, večino dela opravili na roke, danes pa večino opravijo s stroji. Karolina doda, da na njihovi kmetiji še danes ohranjajo tradicijo ličkanja, saj se vsako leto zberejo s sosedi in ličkajo koruzo, nato jo zvežejo in obesijo na hlev.

Nad kmetijo Arnšek je Škrlinov grad, ki so ga zgradili celjski grofje. Karolina pove, da so graščino pred leti obnovili, zato se želijo v prihodnje ukvarjati tudi z dopolnilno dejavnostjo kmečkega turizma in na Škrlinovem gradu ustvariti turistično točko.

Za prihodnost kmetije se ni bati, saj imajo mnogo ciljev, h katerim stremijo in jih počasi uresničujejo. Tudi hčerka Nina pove, da rada pomaga pri delu na kmetiji in da ji niso tuja niti opravila, ki jih ne zna opraviti še marsikateri fant.