Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Arzenšek


Zgodbo kmetije Arzenšek, ki se po domače imenuje kmetija pri Bosjan, so začeli že stari starši gospodarja Jožefa. Z vztrajnostjo in voljo do dela, ki je skupna Jožefu in njegovi ženi Malči, jima je uspelo kmetijo popolnoma posodobiti in urediti. Nepogrešljiv člen je tudi njun sin Gregor, ki je že zdaj poln energije in zanosa.

Jožef pove, da so mleko začeli oddajati na začetku sedemdesetih let, ko se je v okolici začelo organizirano zbiranje mleka. Tedaj so imeli na kmetiji od 10 do 15 glav živine. Jožefovi starši, ki so kmetiji posvetili svoje življenje, so si želeli le, da živi dalje. Zato sta leta 1994 kmetijo prevzela Jožef in Malči.

Hlev so zgradili že Jožefovi starši in ga sčasoma tudi razširili zaradi povečanja števila živine. Danes se na kmetiji kombinirano ukvarjajo z mlečno proizvodnjo in vzrejo pitancev. Poleg tega imajo nedaleč tudi vinograd. Po povečanju števila živine danes pridelajo tolikšno količino mleka, da imajo svoj prevozni bazen. Z njim mleko vsak drugi dan peljejo v zbiralnico na bližnje križišče.

Tudi želja Jožefa in Malči je, da bi se zgodba kmetije nadaljevala, saj je bilo vanjo vloženega ogromno truda in volje. Da bo izpolnjena, zagotovi Gregor, ki pove, da ima kmetija Arzenšek potencial in da se bo potrudil, da ga bo nekega dne kot naslednik čim bolje izkoristil.