Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Arzenšek


Pred davnimi 250 leti so predniki kupili ozemlje v Šoštanju in kmetijo zgradili od začetka. Ker je bila edina v tem okolišu, so se ljudje radi vračali k njim po domače dobrote. Lastnikom je bila kmetija vir preživetja, ob tem pa so možje hodili tudi v službo. Vse do zadnjega gospodarja, Nejca, ki je kot izšolan kmetijski tehnik pred kratkim kmetijo nasledil po očetu Ivanu.

Po smrti Ivanovega očeta je tudi Jana, Ivanova soproga, pustila službo in doma nase prevzela gospodinjstvo in molžo. Tradicija kmetije in glavna panoga je vsa ta leta mlečna proizvodnja, začela pa se je s prodajo mleka na domu. Redijo tudi bike in zase pridelajo veliko hrane.

Zavzeto se posvečajo stalnemu razvoju kmetije, želijo se razširiti in povečati dejavnosti. Imajo svoje cilje, h katerim stremijo: obnoviti in dograditi hlev, povečati število glav in posledično litre pridelanega mleka. »Želimo si, da bi si olajšali delo in izboljšali počutje živine, ob delu pa lepo živeli,« z veliko mero vneme, zagona in načrtov pripovedujejo Ivan, Jana in Nejc. Naloge si med seboj smiselno razporedijo, Ivanova mama Jožefa pa skrbi za vzrejo kokoši in domača jajca. Čeprav živijo na kmetiji, so vendarle sredi strnjenega naselja v mestu, tako da so nekoliko omejeni s širjenjem in delovanjem. Nobeno delo jim ni odveč, z vsem srcem živijo s kmetijo, ki jim, kot je čutiti, pomeni delo, hobi in prosti čas.