Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Arzenšek


Kmet se rodiš, o tem ni dvoma in to dokazuje tudi družina Golouh, ki s polno ambicij in načrtov skrbi za svojo precej mlado kmetijo v Medlogu pri Celju.

Dandanes ni več običajno, da kupiš kos neobdelane zemlje s skromno hišico in začneš od začetka, prav iz nič, razvijati novo kmetijo. Bo že držalo, da moraš biti rojen za kmetovanje in imeti veliko veselje, da ti uspe to, kar si je sredi osemdesetih let začrtal Marjan. Kupil je zemljo z majhno hišo – s prihranki, ki jih je ustvaril v službi, in postavil popolnoma novo kmetijo. Malo za tem je spoznal ženo Vlasto in se z leti v celoti posvetil le kmetovanju. Postopoma sta širila kmetijo in čredo, nakupila vso potrebno kmetijsko mehanizacijo ter se posvetila pitanju goveda in mlečni prireji.

Vlasta danes bdi nad dogajanjem na kmetiji, kot članica nadzornega odbora zadruge sledi trgu, razvoju in napredku ter tako lažje pomaga mlademu prevzemniku Juretu, da uspešno nadaljuje očetovo delo. Jure s pomočjo bratov, Miha in Marka, ter mame skrbi za 32 krav molznic, letno proda okrog 110.000 litrov mleka, pita tudi teleta, zase doma pa s skupnimi močmi skrbijo še za zajce, kokoši, prašiče ter pridelajo in predelajo ogromno hrane. »Samooskrba je glavna,« pravi Vlasta. Zdrava domača hrana za družino in kvalitetna krma za živino, to je ključno na kmetiji, je še prepričana. Ker so fantje mladi in polni energije ter ambicij, aktivni pri govedorejskem društvu, društvu podeželske mladine in v stiku z mladimi kmeti ter s podjetno in pogumno mamo ob strani, ni dvoma, da jim ne bo uspelo uresničiti vseh načrtov.