Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Avguštin


»Vsak nekaj in je celota,« pravi Renata, gospodarica kmetije Korošec v Levcu, kadar pripoveduje o njihovem delu, ki na vsaj 200 let stari kmetiji temelji na slogi in razumevanju.

Nekoč sta se na mešani kmetiji prepletala hmeljarstvo in živinoreja, vse od začetka pa je poudarek na mlečni dejavnosti. S prirejo mleka so začeli že Renatini stari starši, Matilda in Jože. Za tisti čas precej podjetna in napredna kmeta sta znala prodati, kar so pridelali. Najprej peš, pozneje s kolesom se je Matilda odpravila na tržnico v Celje in tam prodajala domače dobrote – mleko, skuto, smetano. Ko je k hiši prišla Cilka, sta z možem Zlatkom dolga leta ustvarjala z njegovimi starši. Skupaj so povečevali kmetijo, zgradili nov hlev in začeli nakupovati kmetijsko mehanizacijo. S prevzemom kmetije na svoje rame sta hmelj opustila in se bolj posvetila živinoreji, domačijo pa združila še s Cilkino rojstno kmetijo na Veliki Pirešici.

Tudi danes obe generaciji z roko v roki skrbita za 26 hektarjev precej razdrobljene zemlje, za zdravje in dobro počutje 50 glav živine, za red in čistočo, za 100.000 litrov kvalitetno pridelanega mleka letno, urejeno okolico in doma pridelano hrano ter za varno in prijetno otroštvo dveh simpatičnih deklic, Leje in Line. Renata je bila rojena gospodarica. Vse od malega pomaga z vsem veseljem in zagonom, polna idej za prihodnost. Kot mlada prevzemnika sta z možem Andrejem, ki se je izjemno prilagodil utripu kmetije, zavihala rokave in si pogumno zastavila nove cilje – izboljšati delo, zgraditi nov hlev in modernizirati kmetijo. Čeprav so doma sredi strnjenega naselja, ob glavni cesti in na vodovarstvenem območju, bosta z veliko volje in pomočjo staršev svoje načrte zagotovo izpolnila.