Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Bevc


S kmetije Bevc, po domače Jazbine, se razprostira prelep pogled na okoliško hribovje, cerkev svete Ane na Prevorju in cerkev svetega križa na istoimenskem hribu. Na kmetiji gospodarita Branko in Nataša, poleg njiju pa življenjski utrip kmetije ustvarjajo še mama Pavlina ter hčerki Katarina in Lucija.

Pavlini in možu Alešu so se v zakonu rodili trije sinovi. Izmed vseh treh je delo na kmetiji najbolj veselilo Branka, zato je prevzel tudi vlogo njenega gospodarja. Branko pove, da sta mleko oddajala že oče in mama. Vendar pa je bilo tedaj na kmetiji precej manj živine in mleka. Tega so s kanglami vozili v Gračnico pri Planini.

Z intenzivno proizvodnjo mleka sta po prevzemu kmetije začela Branko in Nataša. Sprva sta imela približno sedem krav molznic, poleg pridelave mleka pa so se ukvarjali še z rejo bikov. Nazadnje so njihovo število zmanjšali in povečali število krav molznic. Danes imajo 25 krav molznic in še približno 20 glav druge živine. Da zadostijo potrebam po krmi, imajo nekaj obdelovalnih površin tudi v najemu.

Vsak drugi dan, ko mora Branko mleko s prevoznim bazenom odpeljati na zbirno mesto, z Natašo dan začneta že ob 3. uri zjutraj. Takrat se odpravita v hlev, tako da že pred Brankovim odhodom poskrbita za jutranjo molžo. Kljub zgodnjemu vstajanju in obilici dela pravita, da sta ključna predvsem ljubezen in veselje do kmetije, zato tudi delo steče samo od sebe.