Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Bevc


»Vseskozi si v stiku z zemljo in to je najlepši del kmetijstva,« strne misli o kmetovanju današnja lastnica Marija. Dolga stoletja je bilo na kmetiji najpomembnejše vinogradništvo, v zadnjem času je vedno pomembnejša živinoreja.

Pri Rebršakih že več stoletij obdelujejo zemljo, saj so pred nekaj leti med obnovo stare preše pri gorci našli več kot 300 let star vinski kamen. Poleg živinoreje ima zelo dolgo tradicijo vinogradništvo. Da so vina resnično kvalitetna, potrjujejo priznanja z različnih ocenjevanj. Leta 2013 je njihovo belo vino prejelo laskavi naziv Županovo vino, ponosno pove gospodarica.

Marija je mladost preživela na kmetiji skupaj s sestrama Danico in Slavico ter starši, Alojzom in Slavo. Kot se spominja, je bilo življenje na kmetiji precej težko, saj so imeli večino zemlje na hribovskih predelih. Vse je bilo treba ročno obdelovati, šele ko so kupili prvi traktor, je bilo nekoliko lažje. Težke življenjske razmere je poslabšal še hud potres leta 1974, v katerem je bila hiša tako poškodovana, da so morali zgraditi novo, hlev pa jo je odnesel z manjšo škodo.

Mleko oddajajo, že odkar pomni. Dolga leta so starši nosili majhne kanglice v bližnjo vas Selo, kjer so jih prevzemali in vozili v šmarsko sirarno. Veselje do kmetijstva je pomagalo k odločitvi, da z možem Tonetom prevzameta skrb za družinsko kmetijo. Kot pripoveduje Tone, so imeli leta 1979, ko se je priženil na kmetijo, v hlevu okoli osem glav živine in manjši traktor. Marija je vseskozi skrbela za kmetijo ter vzgajala sina Petra in hčer Sašo, medtem ko je Tone hodil v službo. V vsem tem času sta veliko postorila za razvoj kmetije. Razširila sta hlev in povečala število glav živine, poleg molznic sta v hlev namestila še bike za prodajo in telice za vzrejo lastne črede.

Za prihodnost se ni bati, saj namerava sin Peter prevzeti kmetijo.