Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Bevc


Dobra tri desetletja sta kmetijo Bevc, po domače Grobin, vodila Marjan in Marija. Leta 2010 pa je dobila novega gospodarja. Prevzel jo je sin Martin z ženo Katjo. Poleg dela na kmetiji njun vsakdan popestrijo otroci, Tina, Taja, Jan, Tinkara in Tim.

Mleko so začeli oddajati na začetku sedemdesetih let. Nekaj let pozneje, leta 1979, sta kmetijo prevzela Marjan in Marija. Takrat sta imela približno sedem krav molznic. Najprej sta se lotila gradnje novega hleva, da je omogočal bivanje 15 glavam živine. Zatem je Marjan pustil službo in se v celoti posvetil delu na kmetiji. Iz leta v leto so povečevali tudi količino pridelanega mleka. Sprva je mleko vozil v skupen bazen v Krivico. Z vedno večjo količino mleka je na kmetiji Bevc začela zoreti ideja o gradnji zbiralnice. Uresničili so jo leta 1999, istega leta pa kupili tudi prvi mlekovod.

Poleg mlečne proizvodnje se na kmetiji Bevc ukvarjajo še z rejo pitancev. Danes imajo na 64-hektarski kmetiji skupno okrog 75 glav živine. Prostega časa na tako veliki kmetiji skoraj ni, poleg tega pa je kmetija Bevc hribovska kmetija, tako da zahteva še precej ročnega dela. Kljub temu si Marjan rad vzame čas za čebelarstvo.

Martin in Katja verjameta, da je s trdim delom in veseljem mogoče vse. S temi mislimi sta se leta 2017 lotila tudi gradnje novega hleva za krave molznice. Zato si v prihodnosti želita predvsem zdravja, da bi uspešno zgodbo kmetije Bevc lahko pisala dalje.