Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Bohinc


Že skoraj 200 let sredi kraške Planinske vasi stoji kmetija Bavdek, o čemer pričajo zapisi v starih urbarjih. Franc Bohinc je prepričan, da če znaš delati in si skromen, lahko zelo lepo živiš.

Pred nekaj leti se je Franc lotil zanimivega podviga v arhivih, s katerim je želel izdelati družinsko drevo. V arhivu je odkril več primopredajnih pogodb kmetije, ki segajo vse do okoli leta 1800.

Franc je bil še osnovnošolec, ko so starši sredi šestdesetih let začeli z mlečno proizvodnjo. Ves čas sta jo združevala s pitanjem bikcev, mama Kristina pa je obdelovala še manjšo njivo v bližini kmetije, na kateri je pridelovala hrano za družino. Vse do sredine sedemdesetih let, ko so v Planinski vasi pri Perčičih uredili skupno zbiralnico, so Frančevi starši vsak dan peš prenašali kangle, polne mleka, do Šentvida.

Po poroki s Suzano sta postopoma prevzemala skrb za kmetijo, dokončno sta jo prevzela leta 1999. Franc je dolga leta hodil še v službo, žena Suzana pa je poleg kmetije skrbela za sina Vladimirja, ki boleha za cerebralno paralizo, in hčer Natalijo. Pri tem ji je v veliko pomoč Frančeva mama Kristina. V kmetijo sta morala veliko investirati, obnoviti objekte in po požaru leta 1994 zgraditi nov hlev. Ob tej priložnosti sta se odločila za preusmeritev v mlečno pridelavo, a še danes spitata kakšnega bikca.

Ob večerih se družina rada zbere v kuhinji, kjer se pogovarjajo ali rešujejo križanke. Franc se ljubiteljsko ukvarja z zbiranjem stvari, zlasti fosilov. Na njihovih njivah, kjer je bilo pred milijoni let morsko školjčišče, se najdejo odlično ohranjeni primerki fosilov školjk. Žena Suzana pa v prostem času skrbi za rože, tako da jih na kmetiji res ne manjka.