Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Božič


Na kmetiji Božič v Žurkovem Dolu mlečna tradicija živi že vsaj 40 let. Zadnji dve generaciji sta jo v slogi skupaj postopoma razvijali in povečevali.

Marjanovi starši, Jože in Ana, ki so začeli s prodajo mleka v Mlekarno Celeia, so za ta namen kupili prve potrebne kmetijske stroje in prilagodili objekte. Večji poudarek razvoju pa je dal Marjan. Z ženo Tanjo sta z leti nakupila še bistveno več kmetijske mehanizacije, skupaj s starši so postavili nov hlev, obnovili hišo, povečali čredo goveda, v najem vzeli nekaj zemlje, nekaj tudi dokupili, Marjanu pa je vse to uspelo ob službi. Letno prodajo okrog 50.000 litrov mleka, zase redijo še prašiče, kokoši in pridelajo skoraj vso hrano doma. »Pravi čas je treba vse narediti,« je prepričana Tanja. Da je delo pravočasno opravljeno, pa mora družina držati skupaj. Zato je zelo pomembno, da pri delu pomagajo tudi otroci, Matjaž, Peter in Polona. Občasno, ob konicah dela, se domov vrne še sin Damjan z družino. Babico in dedka takrat najbolj razveseli najmlajši član družine, Žiga.

V prihodnje si želijo ohraniti kmetijo vsaj na sedanji ravni, prihodnost pa je odvisna od razmer na trgu in želja njunih otrok. Ker doma zase pripravi odlično domačo skuto in smetano, je Tanja že pomislila tudi na morebitno dopolnilno dejavnost v predelavi mleka. Odločitve na kmetiji je treba vendarle sprejemati premišljeno, saj vse investicije, novi koraki in poteze prinesejo tudi veliko obveznosti.