Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Brecl


Na prijetnem delu vasice Brdce nad Dobrno že deveti rod družine Brecl vodi kmetijo Marovšek. Na obronkih Paškega Kozjaka organizirajo tudi nepozabne osebne in družabne dogodke.

Kmetija Marovšek daje možnost preživljanja prostega časa v naravi, spoznavanja rastlinskega in živalskega sveta ter življenja in dela na kmetiji, predvsem pa organiziranja raznih piknikov in družabnih dogodkov. Kmečko okolje in zavetje okoliških gozdov dajeta kmetiji in prostoru za piknik prav poseben čar. Vsak rod je nekaj prispeval, zasnovo današnje mlečne kmetije pa sta najbolj izoblikovali zadnji dve generaciji, Matej z družino ter njegovi starši, Branko in Eva. Največ so se ukvarjali z živinorejo in nekaj malega z gozdarstvom. Tako je ostalo vse do danes, ko sta v ospredju vzreja bikov in pridelava mleka. Tega v Mlekarno Celeia letno prodajo okrog 60.000 litrov. Na 40 hektarjev veliki kmetiji, ki ima kar nekaj zemlje še v najemu, družini veliko pomenijo tudi vinograd, predelava sadja, mesa in pridelava zelenjave. Sledijo tradiciji, kuhajo po starem in prisegajo na domače.

Eva in Branko sta danes že v pokoju, a kadar se Matejeva družina odpravi na dopust, z veseljem poskrbita za redna opravila, sicer pa večino nalog na kmetiji opravi Matej z ženo Mihaelo in otrokoma, Žanom in Saro. Mleko je ponos njihove kmetije, zato se bodo tudi v prihodnje trudili ohraniti kakovost in celotno kmetijo na ravni, kjer je danes. Njihove ambicije in želje se dotikajo tudi razvoja v turistični smeri, po poti katere skozi šolanje stopa hči Sara. Čeprav delajo z dušo in telesom, si vendarle radi vzamejo čas zase in uživajo s konjem na ježi, v hribih, vinogradu ali na oddihu drug z drugim.