Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Brinjovc


Furmanstvo je bila dolgoletna tradicija družine Brinjovc, konji pa so pri hiši velika ljubezen še danes. Ljubezen do konj, narave in kmetije se že prenaša na najmlajši rod.

Na kmetiji je že vrsto let prva živinoreja s poudarkom na mlečni proizvodnji. Obdelujejo 17 hektarjev travinje, skrbijo za ugodno bivanje 30 glav goveda, za obnovo črede sami redijo telice, letno pa pridelajo in oddajo približno 100.000 litrov mleka. Pomembna družinska dejavnost je tudi konjereja. So ponosni lastniki štirih konj, tri pa imajo v reji. Boštjan pripravlja konje za vožnjo z vprego, v prostem času se odpravi na ježo. Ljubezen do konj sta nasledila tudi že otroka, Boštjan in Nika. Furmanstvo je v rodu že vrsto let, še od časa pred nekaj generacijami, vse od tedaj so pri hiši tudi konji.

Boštjan je kmetijo prevzel pred nekaj leti za starši, Vido in Antonom, ki mu še vedno veliko pomagata pri molži in krmljenju. Žena Andreja po opravljenem delu v službi pomaga v hlevu, sicer pa je poznana po odlični peki domačega kruha iz krušne peči. Danes na domačiji skupaj bivajo kar štiri generacije, starosta družine pa je stara mama Katarina, nekdanja lastnica kmetije. Gospodar, ki mu največ pomeni, da je rasel s kmetijo, da lahko dela in je sam svoj šef, pripomore tudi k dobrobiti kraja. Dejaven je v etnografskem društvu, kot član govedorejskega in konjerejskega društva pa pridobiva tudi nova znanja in informacije, s katerimi bo lažje vodil kmetijo, vse dokler kdo izmed otrok ne bo zasedel mesta gospodarja.