Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Ceplak


Kmetija Ceplak je pred mnogo leti nastala z združitvijo dveh manjših kmetij. Na njej je odraščal gospodar Franc, leta 1992 pa se mu je pridružila žena Martina. Njun vsakdan sta kmalu popestrila še sin Matej in hčerka Tjaša. Da tradicija ne gre v pozabo, temveč se prenaša na mlajše rodove, pa poskrbi Frančeva mama Viktorija.

Prva leta družinskega življenja sta Franc in Martina dnevno usklajevala službene obveznosti in delo na kmetiji. Leta 1997, po rojstvu sina Mateja, pa se je Martina odločila ostati doma. Prevzela je delo na kmetiji in skrb za družino.

Danes imajo na kmetiji približno 30 glav živine, od tega 11 oziroma 12 krav molznic. Martina jih molze s pomočjo molznega stroja, mleko pa odpelje v skupno zbiralnico Bukovca. Kljub temu da je večino kmetije mogoče obdelati strojno, Martini dela nikoli zmanjka. Veliko svojega prostega časa namreč nameni pridelavi domače hrane, saj to veliko pomeni celotni družini. Zato Martina vso zelenjavo pridela doma, pozneje to zelenjavo vloži, iz pridelka pa izdeluje tudi domače sokove. Najpogosteje naredi korenčkov sok.

Franc in Martina bosta v prihodnje kmetijo vodila tako kot do zdaj, saj povečanja kmetije ne načrtujeta. Kljub temu pa načrtujeta prenovo hleva. Martina optimistično doda, da se bo morda nekega dne zgodbo kmetije Ceplak odločil nadaljevati kateri izmed otrok.