Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Cevsar


Prvi zapisi kmetije Cevsar segajo vse do leta 1500, skozi zgodovino pa so se na kmetiji preživljali z raznimi dejavnostmi. Danes jo vodi simpatična družina, ki v ospredje vedno postavlja kakovost.

Po drugi svetovni vojni je kmetijo prevzel prvi predstavnik rodu Cevsar in se začel ukvarjati s hmeljem, ki je približno do leta 1975 ostal glavna dejavnost. Potem so se preusmerili v pitanje bikov, medtem pa je mesto gospodarja prevzel oče Ivan. Z ženo Marijo sta deset let pozneje začela še s prirejo mleka. Takrat sta dogradila hlev, postavila nove silose in domačo mlekarno. Ivan je kmetijo vodil ob delu, Marija pa je doma skrbela za molžo in dnevna opravila. Sredi devetdesetih let sta začela povečevati čredo, v razvoj kmetije pa sta bila vključena že tudi sinova Jože in Jani. Nekaj let pozneje so dogradili še del hleva in malo povečali čredo.

Danes, ko kmetijo vodi Jože skupaj z ženo Magdo in starši ter ob pomoči brata, obsega 25 hektarjev ozemlja, v najemu imajo še skoraj 10 hektarjev, oddajo pa letno okrog 160.000 litrov mleka. »Čredi se moraš posvečati in jo negovati,« je odločen Jože. Kakovost lahko dosežeš le z zdravo čredo, meni gospodar, ki si želi to raven kvalitetne mlečne proizvodnje ohraniti, hkrati pa dokončati nov hlev in zagotoviti še ugodnejše bivanje svoji živini ter olajšati delo na kmetiji. Pri delu mu največ pomagata brat in mama, njegovi otroci, Maša in dvojčka Ema in Tevž, pa poskrbijo za najlepše družinske trenutke ter obogatijo tisto malo prostega časa. Kolikor si ga Jože lahko vzame, kot izšolan mizar zelo rad ustvarja iz lesa zase in za svoje bližnje. Pozimi, če le zapade sneg, pa se radi spustijo po snežnih strminah na svojem malem smučišču.