Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Čretnik


V središču Ponikve, znane po baročno okrašeni cerkvi svetega Martina in spominskem obeležju kartografa Blaža Kocena, na kmetiji Čretnik živi in kmetuje več generacij. Da je delo pravočasno opravljeno, danes poskrbita Marija in Franc.

Franc je bil izmed treh sinov predviden za prevzemnika manjše kmetije, ki se je že od nekdaj ukvarjala z živinorejo in mlečno proizvodnjo. Ko se je Marija pred malo več kot tridesetimi leti primožila na kmetijo, sta z možem prevzela skrb zanjo. Že takrat je na kmetiji stal hlev, a sta ga zaradi hitrih sprememb v kmetijstvu in na sami kmetiji večkrat dograjevala in posodabljala. Zgradila sta novo hišo, investirala v strojni park in mlečno proizvodnjo. »Ko smo še imeli molzni stroj, je bilo treba prenašati napolnjen stroj do kangel in mleko preliti vanje. Zaradi tega sta me pogosto bolela križ in hrbtenica. Ko pa smo leta 2000 namestili mlekovod in kupili bazen, je bila to velika sprememba. Ni bilo več prenašanja kangel po hlevu in vožnje do zbiralnice pri kmetijski zadrugi,« pripoveduje Marija.

V veliko pomoč pri kmetijskih opravilih so bili Mariji in Francu trije sinovi, Toni, Franci in Janko, ki še danes pomagajo ob večjih opravilih. Poleg mlečne prireje imajo za lastno samooskrbo tudi nekaj svinj, sadovnjak jablan in manjši vinograd, do katerega ima veselje zlasti Franc, medtem ko je Marija rada na vrtu in njivi, kjer prideluje zelenjavo za lastne potrebe. Franc in Marija verjameta, da bo to kmetijo nekoč uspešno vodil sin Franci.