Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Čulk


So zgodbe in so zgodbe, ki pustijo sledi. Radi se jih spominjamo in so nam v spodbudo, da v prihodnost zremo pogumno, z željo ponuditi kakovostno živilo.

Kmetija, ki jo domačini poznajo pod imenom pri Gril, je v Malih Braslovčah. Njen nastanek in razvoj sta se začela pisati pred drugo svetovno vojno, tako da je bilo opravljenih že mnogo kmečkih opravil, ki jih danes vodi gospodar Boštjan Čulk z družino.

S spoštovanjem do zemlje in pripravljenostjo prijeti za vsako delo je Boštjan odraščal že v otroških letih. Zato ne preseneča, da nadaljuje tradicijo družine. Pri tem mu pomaga vsa družina. Ker je treba na kmetiji vedno kaj postoriti, sta v utrip kmetije aktivno vključena tudi Boštjanova mama in oče.

Kmetija obsega približno 45 hektarjev, na katerih imajo zasajen hmelj in nekaj gozdov. Ostale površine so namenjene za pridelavo krme, saj ima kmetija povprečno 70 glav goveda, 38 krav molznic in 32 glav mlade živine.

Boštjan pri svojem delu daje prednost kakovosti. Pri razvoju in rasti kmetije ima pomembno vlogo pridobljeni certifikat Integrirane pridelave poljščin, ki pomeni, da se v delovanje kmetije vključuje naravi prijaznejši način pridelave, prizadevanje za čim manjše obremenjevanje obdelovalnih površin in skrb za ustrezno prehrano živali.

Prav odnos do kakovosti vodi Boštjana k željam za prihodnost. Želi si, da bi prihodnost zaznamovalo večje spodbujanje tistih ponudnikov, ki pri svojem delu upoštevajo naravi prijazen odnos ter se trudijo ponuditi varno živilo. Res je, da je danes kakovost živil pri potrošnikih pomembnejša kot včasih. Da pa bodo na domačih mizah prevladovali kakovostni izdelki, bo treba še mnogo narediti.