Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Cvenk


Družina Cvenk vodi kmetijo z mislijo na kakovost. S svojim delom soustvarja urejeno podobo kraja.

Tomaž Cvenk je mladi gospodar na kmetiji, ki obsega 12,5 hektarja obdelovalne površine. Kmetijo je prevzel leta 2007 od staršev, vendar začetki kmetije sežejo kar 120 let nazaj. Sprva je imela le 5 hektarjev površine, po letu 1980 pa se je začela njena rast in širitev. Kot je značilno za pokrajino, kjer kmetija stoji, so bili njeni začetki povezani s hmeljarstvom. Tega so leta 2000 opustili in se usmerili v pridelavo mleka. Danes ima kmetija 40 glav živine, od tega 21 krav molznic.

V delo na kmetiji je vpeta vsa družina, vsakdanjik pa med službo in delo doma. Da bo Tomaž ostal na kmetiji, je vedel že kot otrok, zato ne čudi, da se je odločil za srednjo kmetijsko šolo ter študijske izzive iskal na Visoki kmetijski šoli v Mariboru. Da mu kmetija pomeni veliko, potrjujejo tudi vsakoletne investicije, ki omogočajo lažje delo in bolj kakovostno mleko.

Danes se vsa družina trudi, da s svojim delom soustvarja urejeno podobo kraja. Ponosni so, da se uporabniki vedno bolj odločajo za živila, ki so lokalnega izvora, kar pomeni, da si želijo poznati njihov izvor in kakovost. Zato si bodo pri družini Cvenk še naprej prizadevali za pridelavo kakovostnega mleka in podpirali prizadevanje Mlekarne Celeia ponuditi varno živilo.