Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Dečman Francija


Na kmetiji pri Janezovih živi že sedmi rod. S tržno pridelavo se ukvarjata dve generaciji že skoraj 40 let. Ponosni so na dela, ki jih z zadovoljstvom opravljajo na domači kmetiji, da jim daje mesečni dohodek in da se poklic kmeta ohranja iz generacije v generacijo.

Dečmanovi živijo v Gornji vasi pri Grobelnem, v gosto poseljenem naselju. Pred nekaj leti so v lastništvu imeli dve kmetiji, to in drugo v kraju Selce. Zdaj imajo le to kmetijo, ki obsega 13 hektarjev obdelovalne zemlje. Poleg svoje zemlje obdelujejo še 15 hektarjev najete. S tržno pridelavo mleka sta začela Francijev oče Alojz in mama Doroteja leta 1965. Sprva so bile dnevne količine prodanega mleka zelo majhne, prevozno sredstvo za prevoz mleka na vaško zbiralnico pa je bilo motorno kolo.

Potem so zgradili hlev za prosto rejo. Zdaj redijo 58 glav lisaste in črno-bele pasme. Franci je imel izredno veselje do kmetovanja že v mladosti, zato si je pridobil izobrazbo kmetijskega tehnika. Leta 2008 je prevzel kmetijo od staršev, kot mladi prevzemnik. Francijeva žena je inženirka agronomije. Rodili so se jima trije otroci, Valentin, Urban in Klara. Pridelava mleka že drugi generaciji predstavlja glavni dohodek na kmetiji. Povečujejo število goved in količino prodanega mleka. Planirajo še nadaljnjo širitev, zato bodo morali ponovno investirati v gradnjo hleva za povečanje števila goved.

Franci in Klavdija si želita, da bi njuni otroci vzljubili kmečka dela in nadaljevali dolgo tradicijo kmetovanja v rodbini Dečman.