Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Dimec


Kmetija Dimec je že dve generaciji ena naprednejših kmetij na Celjskem, s paleto produktov in vzorčna za marsikatero tehnologijo.

Nastanek kmetije Dimec sega v leto 1914, prvotno pa je na njihovi domačiji delovala gostilna s trgovino. V kmetijske vode je domačijo pospešeno zapeljal Mitjev oče Jože, dolgoletni steber kmetije. Kot zelo napreden kmet je z ženo Štefko postavil objekte in posodobil kmetijo do sedanjega stanja. Ker je s pevskim zborom veliko potoval, je v svoj rodni kraj prinesel mnogo novosti in inovativnosti, kot aktiven zadružnik in napreden kmet pa je zelo vplival na razvoj kmetijstva v svoji občini. Vse od takrat pri njih živi pisana paleta dejavnosti – živinoreja s poudarkom na mlečni pridelavi, sadjarstvo in vinogradništvo. Z integrirano pridelanimi jabolki oskrbujejo celjske vrtce in šole, pri njih pa že 60 let deluje tudi vaška zbiralnica, katere šefica ostaja mama Štefka.

Čeprav ima kmetija mnogo produktov, ima prednost še vedno služba. Mitja je tako po strokovni kot poslovni plati zelo vpet v kmetijstvo. Kot agronom in zaposlen v Kmetijsko-gozdarski svetovalni službi s strokovnostjo nadaljuje očetovo delo, njihova kmetija pa je še danes vzorčna za marsikatere tehnologije. Čeprav je delo vedno pestro, pravi, da ga kmetija sprosti bolj kot vsaka služba. »Ko vidiš, da si nekaj ustvaril, to največ pomeni.« Z enako strastjo na kmetiji pomaga tudi njegova družina, žena Marija in sinova, Luka in Blaž. Slednji ima željo ohraniti kmetijo tudi v prihodnje. Družini veliko pomeni kraj, kjer živijo, tako da je Mitja dejaven tudi kot predsednik kulturno-umetniškega društva.