Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Dobnik


Kmetija Dobnik je v manjšem naselju Srževica. Na vedno s soncem obsijani kmetiji od leta 1988 gospodari Stanka skupaj z možem Bojanom, sinovoma Rokom in Tilnom ter hčerko Tjašo.

Bojan pove, da kmetija svojo zgodbo piše že vsaj štiri generacije, saj je na njej kmetoval že njegov pradedek. Spominja se tudi začetkov oddajanja mleka. Pove, da je njegov oče sprva s traktorjem zbiral mleko pri vseh okoliških kmetih in ga vozil v mlekarno v Šmarje pri Jelšah. Pozneje, ko so se količine oddanega mleka povečale, pa so ga začeli zbirati s tovornjakom.

Leta 1988 je Bojan prevzel skrb za kmetijo in takrat 15 glav živine. Z leti sta Stanka in Bojan kmetijo precej povečala in uredila. Danes imata približno 50 glav živine, med katerimi so pitanci, krave molznice in telice. Poleg tega sta v celoti posodobila poslopja in strojno mehanizacijo kmetije. Leta 2013 sta se zaradi ugodne lege kmetije odločila zgraditi tudi sončno elektrarno.

Veselje do dela na kmetiji so nasledili tudi Rok, Tilen in Tjaša. Najmlajši Tilen ima veselje predvsem do dela z živino. Tako ima nekaj svojih živali, za katere poskrbi povsem sam.

Stanka in Bojan imata za 30-hektarsko kmetijo velike načrte. Na mestu starega hleva bosta zgradila novega, želita pa si dokupiti tudi nekaj obdelovalnih površin, da bi število živine lahko še nekoliko povečala.