Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Drgan


Viktorju je najpomembneje, da je zemlja dobro obdelana in živina preskrbljena. »Veselje pa je tisto, kar nas drži pokonci,« pravi gospodar kmetije Drgan na Marnem v Dolu pri Hrastniku.

Družina Drgan za kmetijo skrbi s skupnimi močmi. Viktor, ki je danes že v pokoju, že več kot 50 let prideluje mleko in skupaj s soprogo Marijo skrbi za krave molznice, redi bike, za domačo uporabo še prašiče in kokoši, skrbi tudi za dobro obdelano zemljo, sadovnjak in doma vzgojeno zelenjavo. Marija ohranja tradicijo stare kmečke kuhe in peke ter svoje bližnje razvaja z domačo skuto, kruhom, potico, pecivom in drugimi dobrotami, Viktor pa poskrbi za vonj po domačih salamah in klobasah. Po službi jima v skrbi za kmetijo pomagata tudi sinova Uroš in Viktor, konec tedna pa prav vsi, še hči Melita z družino.

Nekoč veliko večjo kmetijo so z leti razprodali, vse od začetkov pa je bila v ospredju živinoreja. Največ sta ustvarila prav današnja gospodarja. Z Viktorjevo službo sta zagotovila kakšen dodaten dinar za potrebne investicije in nakup strojne opreme, tako da sta se življenje in delo na kmetiji precej spremenila. »Ves čas je treba kaj dokupovati,« pravi Viktor, ki si želi, da bi kmetijo ohranili in da jo bo namestnik Uroš nekoč uspešno vodil naprej. Tako si bo Viktor lažje oddahnil in svoj prosti čas pogosteje preživljal v družbi vnukinj, svojih domačih golobov ali na jagi.