Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Drofenik


Štiri generacije bivajo na Drečovi domačiji v Spodnjem Sečovem. Na srednji kmetiji, ki stoji ob vznožju gozdnatega Plešivca in Boča, je na vsakem koraku čutiti duh tradicije, večkrat zadiši tudi po domačih dobrotah, najpomembnejše pa je medsebojno sodelovanje.

Današnji lastnik Martin je domačijo prevzel leta 1985 od staršev, Jožeta in Neže. Svoje otroštvo je preživel razpet med osnovno šolo in delom na kmetiji. Z okoliškimi fanti so popoldneve preživljali na vaških pašnikih, kjer so pasli živino in pekli koruzo ob tabornem ognju. »Včasih so nam krave ušle, da smo jih morali iskati, nato pa zvečer prignati v štalo,« prizna.

Osnovna dejavnost kmetije je pridelava mleka, in to že od začetkov organiziranega odkupa mleka v teh krajih. Spomni se, da je mama vsak dan nosila po 15 litrov mleka v zbiralnico, saj je bilo takrat mleko dobro plačano. Oče je vsako leto vozil govedo v odkup na Hrvaško in tako pridobil nekaj dodatnih sredstev. Imeli so tudi nekaj svinj in vinograd za lastne potrebe.

Ko sta z ženo Marjano prevzela kmetijo, sta postopoma začela povečevati količino mleka. Zaradi povečanja črede so postavili nov hlev, postopoma sta posodabljala mehanizacijo. Danes se poleg mlečne proizvodnje ukvarjata še z rejo pitancev.

Martin se zaveda, da se morajo tudi kmetje nenehno izobraževati, zato se kot član govedorejskega društva rad udeleži ekskurzij, na katerih si ogledajo primere dobrih praks, žena Marjana pa uživa v peki. V zakonu sta se jima rodili hčerki Leja in Martina. Slednja si je službo našla izven kmetijstva. Kmetijo bo v prihodnosti prevzela hči Leja, z ženo pa si želita, da bo tudi ona ohranjala vrednote, ki jih na kmetiji prenašajo že več generacij.