Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Drofenik


Sredi neokrnjene narave na kmetiji Drofenik – Kajh življenjski utrip ustvarja Franc z ženo Dragico, hčerama Nino in Mojco ter s sinom Rokom.

Mleko je oddajala že Frančeva stara mama, najprej 10 litrov mleka dnevno, nosila pa ga je do bližnje kapelice ob cesti. Frančev oče je mlečno proizvodnjo začel povečevati, vendar pa se je intenzivneje z njo začel ukvarjati šele Franc leta 1997, ko je prevzel kmetijo.

Kmetija leži na hribovitem območju, zato zahteva tudi nekaj ročnega dela. Za delo na kmetiji je v večji meri zadolžen Franc, saj je Dragica zaposlena, otroci pa imajo čez teden prav tako veliko obveznosti. Kadar imajo čas, očetu prav vsi radi priskočijo na pomoč.

Na kmetiji Drofenik – Kajh se ukvarjajo z vzrejo pitancev in mlečno proizvodnjo. Pred nekaj leti se je Franc odločil dodatno povečati količino pridelanega mleka, zato so leta 2015 že dozidali hlev, v katerem bi nastanili pitance. Kupili so tudi že mlekovod, želeli pa so obnoviti še stari hlev, v katerem bi nastanili krave molznice. Načrt so morali pred uresničitvijo opustiti. Želja, da bi stari hlev prilagodili za bivanje krav molznic in v njem priklopili nov mlekovod, tako danes še čaka na svojo uresničitev. Danes imajo približno 12 krav molznic, mleko pa s prevoznim bazenom vozijo na bližnjo kmetijo Drofenik.

V prostem času se družina rada udeleži kakšnega pohoda ali pa se poveselijo skupaj s prijatelji in družino. V prihodnosti bo Franc zgodbo kmetije pisal tako, kot bodo narekovale priložnosti. Če bodo te prave, si želi, da bi mu uspelo izpeljati načrte iz leta 2015.