Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Dvorjak


Sredi tradicionalne štajerske pokrajine je kmetija, po domače Zupan, v redko naseljenem naselju Škalske Cirkovce, na 600 metrih nadmorske višine, nad Velenjem. Jani je mladi prevzemnik kmetije, ki jo posodablja. Stanovanjsko poslopje so pred kratkim obnovili, ohranilo pa je podobo stare kmečke arhitekture.

Sredi razgibane in redko poseljene pokrajine je kmetija Dvorjak, kjer ima mlečna proizvodnja že dolgo tradicijo. Njihovi začetki segajo v leto 1965, ko so mleko prodajali od vrat do vrat, v Velenju. Mlekarna je potrebovala več mleka in boljše mleko, zato so proizvajalci v vasi leta 1977 dobili vaško zbiralnico, kamor so mleko vozili tudi Zupanovi. Zahteve po kakovostnem mleku so bile vse večje, tako da so v vasi ostali le še trije proizvajalci mleka. Mleko je za družino Zupan zanesljiv in glavni vir dohodka.

Jani se je odločil, da znanje o kmetovanju, ki ga je dobil od svojega očeta, še nadgradi, zato se je vpisal na kmetijsko šolo v Šentjurju. Kmetijo je prevzel leta 2011, njegovo delo pa je usmerjeno v posodobitev in povečanje hleva. Molža krav je precej naporno delo, zato jo je uredil tako, da krave molze robot. Želi si, da bo cena mleka stabilna in, da bo dopuščala del sredstev usmerjati v posodobitev ter širjenje proizvodnje.

Janijeva partnerka Irena je zaposlena v prosveti, imata dve hčeri, Nevo in Ivano. Mama Sonja rada peče kruh in v gozdu nabira gobe. Za razvedrilo so na kmetiji naredili prevozni kokošnjak, tako da se kokoši lahko prosto gibljejo in pasejo na pašniku. Oče Ivan je ljubitelj narave in član lovske družine, prav tako tudi oba sinova. Če bo čas in bodo razmere dopuščale, razmišljajo še o dopolnilni dejavnosti, ki bi bila povezana s peko.