Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Erjavec


Erjavčeva kmetija ima 12 hektarjev obdelovalne zemlje, saj so združene tri kmetije, kmetijske površine pa v razdalji do treh kilometrov. Njihove obdelovalne površine so razdrobljene in na razgibanem terenu. Po združitvi so zgradili tudi nova poslopja v kraju Brezje.

Brezje pri Podplatu je značilna štajerska vas. Ime naj bi dobila po nekoliko večjem rastišču brez. Na vrhu vasi je kužno znamenje, postavljeno v zahvalo, da so težke preizkušnje srečno prestali. Na novo lokacijo, v nova stanovanjska in gospodarska poslopja, so se Erjavčevi preselili leta 1977. Razmere v kmetijstvu so se zelo spreminjale. Najemali so razpoložljivo zemljo, tako da danes obdelujejo 26 hektarjev.

Franc je bil zaposlen in ni bil predviden za prevzemnika kmetije. Leta 1983 je kmetijo vendarle prevzel in jo z ženo Frančiško preusmeril v tržno pridelavo mleka. Hlev so zaradi hitrih sprememb v kmetijstvu in na sami kmetiji večkrat dograjevali in posodabljali. Zdaj imajo hlev za prosto rejo goveda, z izpustom, ki so ga zgradili leta 1990. V njem imajo 55 glav goveda lisaste pasme, ki je visokoproduktivna, zraven pa običajno po pet bikovskih mater. Mleko je njihov glavni in edini vir dohodka, kar ni običajno v njihovem okolju.

Na kmetiji živijo poleg Franca in Frančiške še njuni sinovi Jernej, Branko in Jani, ki je inženir živinoreje in predviden za naslednika. Jani že razmišlja o gradnji novega hleva, kjer bo delo lažje. V prostem času Franc prepeva v pevskem zboru, Frančiška pripravlja pecivo, sin Jani pa planinari in se ukvarja s športom.