Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Fajs


Na kmetijo Fajs – Pirš so se leta 1961 priselili starši današnje gospodarice Anice. Tedaj je že kot deklica začela spoznavati življenje na kmetiji, danes pa zgodbo nadaljuje z možem Stankom, sinom Brankom ter hčerko Stanko in njenimi otroki, Nikom, Lanom in Saro.

Leta 1961, ko je Anica z družino prišla živet na kmetijo, je bila ta popolnoma neurejena. Tedaj so imeli samo eno kravo molznico in mleka niso imeli dovolj niti za lastne potrebe. S trdno voljo in željo do dela pa jim je v nekaj letih uspelo povečati količino mleka toliko, da so ga začeli oddajati.

Zaradi bolne matere je Anica skrb za kmetijo prevzela kmalu po končanem šolanju, ko so imeli približno štiri krave molznice. Zatem se je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja začel hitrejši razvoj kmetije. Prelomno je bilo predvsem leto 1974, ko sta Anica in Stanko kupila prvi traktor in zgradila novo hišo.

Medtem je bila nekaj let skrb za kmetijo v celoti prepuščena Anici, saj je Stanko služboval v Nemčiji. Ker je takrat za delo na kmetiji poskrbela sama, je postala vešča tudi dela s traktorjem. Skozi leta je Anica mleko vozila v razne skupne zbiralnice, danes pa ga vozi v skupno zbiralnico na kmetijo Jakopina. Od šestdesetih let prejšnjega stoletja so precej povečali tudi število živine. Danes imajo skupno 15 glav, kolikor jim dopuščajo obdelovalne površine in velikost hleva.