Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Flis


Kmetijo Flis, po domače pri Erjavc, zaznamuje mnogo življenjskih zgodb, ki skupaj predstavljajo mozaik življenja na podeželju. Mnogo življenjskih izkušenj se je preneslo iz roda v rod, z mislijo, da je tukaj topel dom. Ne glede na to, ali so bile odločitve pravilne ali napačne, je na koncu zmagala želja po rasti in razvoju kmetije.

Mnogo odločitev in dogodkov je vplivalo na rast in razvoj kmetije pri Flis. Med drugo svetovno vojno je bil požgan hlev. V požaru so izgubili vso živino, zato je bilo treba začeti od začetka. Na kmetijo je vplivala tudi gradnja hitre ceste, ki je povezovala Maribor in Celje, saj je njena pot potekala po zemlji, ki je za družino predstavljala preživetje.

Z organiziranim odkupom mleka so na kmetiji Flis začeli z oddajo le-tega. Sprva so ga nosili v kanglah, peš ali s kolesom, v skupno zbiralnico pri Vivodu. Razvoj kmetije pa je narekoval, da so leta 1993 postavili lastno zbiralnico in leto pozneje še mlekovod.

Strojna mehanizacija je olajšala delo. Prvi nakup je bila kosilnica, leta 1968. Franc se spominja, da mu je oče, kljub temu da je bil star že 15 let, ni zaupal v upravljanje. Seveda se s tem ni strinjal, a obveljala je očetova beseda. Leta 1972 so kupili prvi traktor Ursus. Franc priznava, da je strojna mehanizacija olajšala delo na kmetiji, a hkrati poudarja, da je bila pred tem zemlja mehka, strojna obdelava pa jo je zbila.

Za življenjski utrip kmetije danes skrbita Franc in Marija z otroki, Petrom, Robijem in Mirjano. V ponos jima je, da ima Peter posluh za kmetijo, ki jo bo v prihodnosti skupaj z Urško prevzel. Hkrati poudarita, da je življenje na kmetiji v duhu sodelovanja, odkritega podajanja mnenj in da skupaj uresničujejo najboljše predloge.