Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Furman


Kmetija pri Dani ima dolgoletno tradicijo. Ob kmetovanju so vsi gospodarji hodili tudi v službo. Tako je še danes, ko kmetijo vodita Nevenka in mož Milan.

Z mlekom so se začeli ukvarjati Milanovi starši, Marija in Alojz, ki sta ga še po nekaj litrov v kanglah nosila v vaško zbiralnico. Intenzivneje sta se pridelavi posvetila naslednika in na novo zgradila skoraj vse objekte, nakupila vso potrebno kmetijsko mehanizacijo in kmetijo tako razvila, da danes prodajo okrog 50.000 litrov kakovostnega mleka letno.

Milanov oče je zelo poznan tudi po svojih čebelah in pridelavi domačega medu, za lastno oskrbo pa doma pridelajo čim več hrane. Delo si med seboj razdelijo vsi družinski člani, pomagajo tudi otroci in vnukinja, verjamejo pa, da je razumevanje ključ do uspešnega dela. Z roko v roki si želijo ohraniti tradicijo kmetije in jo v prihodnosti tudi še nekoliko povečati.