Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Geršak


V trgu Kunšperk, ki je danes zaščiten kot naselbinski kulturni spomenik, že več kot sto let stoji Golobova kmetija, kot Geršakovim pravijo domačini. Govedoreja je že od nekdaj najpomembnejša kmetijska panoga.

Trg Kunšperk je nastal kot sejemska vas pod Kunšperškim gradom, ki je že v 16. stoletju pridobil trške pravice. Le malokdo pa ve, da je bila na Kunšperškem polju bitka hrvaško-slovenskega kmečkega upora, v kateri so se pomerili uporni kmetje in štajersko plemstvo. Nekoč je bilo v trgu kmetijstvo prevladujoča gospodarska panoga, danes pa so kmetije le še redke. Ena izmed njih je Golobova kmetija.

Že več generacij Geršakovih se je zvrstilo na domačiji, o čemer priča tudi letnica 1914 na vratih hiše. Kot pripoveduje Jože, so njegovi starši začeli voziti mleko z vpreženim konjem sredi petdesetih let 20. stoletja k lokalnemu trgovcu Pavlinu, ki je izdeloval razne mlečne izdelke in jih prodajal v svoji trgovini. Ko se je v Šmarju pri Jelšah odprla mlekarna in se je tudi v teh krajih začel organizirani odkup mleka, so vsi vaščani oddali kakšen liter mleka. Danes mleko oddajajo le še trije, pove.

Njegovi starši so z zaslužkom od mleka obnovili in nekoliko razširili kmetijo. Ročno molžo je sredi osemdesetih let nadomestil molzni stroj, starši so nakupili potrebno kmetijsko mehanizacijo in zgradili nov hlev za govedo in svinje, saj so na kmetiji dolga leta mlečno pridelavo kombinirali s prašičerejo, a so jo opustili.

Po očetovi smrti je skrb za kmetijo prevzel Jože, mama pa še danes kljub visoki starosti skrbi za gospodinjstvo. Od kmetijskih dejavnosti so poleg govedoreje ohranili še vinogradništvo, saj na Bizeljskem in v Hrastju pridelujejo bele in rdeče sorte grozdja ter ga prodajajo v Imeno. V prihodnje si Jože želi ohraniti proizvodnjo mleka, dokler bo le zdravje služilo.