Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Glavač


Na kmetiji Glavač je odraščal Janez. Ker je zaposlen, je kmetijo prevzela žena Vanja, saj se je odločila ostati doma in voditi kmetijo. Ob delu na kmetiji njen vsakdan popestrita sinova Žiga in Anže, poleg tega pa si vzame čas tudi za svojo ljubezen – risanje.

Kmetija Glavač je manjša kmetija, na kateri so leta 1979 zaradi hlevske skupnosti med sosedi začeli graditi ogromne hleve. Tedaj se je na kmetiji zgradila tudi skupna zbiralnica, kamor so mleko nosili številni okoliški kmetje.

Danes imajo približno 10 krav molznic. Za njihovo molžo je večinoma zadolžena Vanja, vendar pa to opravilo ni tuje nobenemu družinskemu članu, zato ji po potrebi prav vsi radi priskočijo na pomoč. »Če za delo poprime samo en član družine, kmetija ne more obstati,« pove Vanja, zato na njihovi kmetiji delujejo složno in ob obilici dela poprimejo vsi.

Kljub temu da dela na kmetiji nikoli ne zmanjka, ima Vanja številne konjičke. Najraje se posveča risanju, vendar pa se ukvarja tudi z urejanjem okolice hiše. Aktivno sodeluje tudi v Društvu kmečkih žena.

V prihodnosti si bo Vanja z družino prizadevala, da bo kmetija Glavač živela svoje življenje tako kot do zdaj. Kmetije ne želi povečevati, saj bi taka odločitev prinesla dodatno delo. Vanja pa si želi predvsem, da bi užila življenje v družinskem krogu.