Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Golež Žogan


Po izročilu naj bi nekoč na kmetiji Golež Žogan živeli modri ljudje, zaradi katerih se je vse do danes ohranilo domače ime kmetije – kmetija pri Modrič. Za z veseljem obarvan vsakdan danes z dobro voljo in pozitivno energijo skrbita gospodarja Marija in Ivan s hčerko Tejo in sinom Primožem.

Marija je kot najmlajša izmed treh hčera kmetijo skupaj z Ivanom začela voditi leta 2000, vendar pa sta bila v delo na kmetiji vpeta že precej prej. Marija pove, da se že od nekdaj ukvarjajo tako z mlečno proizvodnjo kot tudi z vzrejo piščancev. Obe panogi sta na kmetijo vpeljala že njena mama Alojzija in oče Jakob.

Sprva so imeli manj krav molznic kot danes in tudi zbiranje mleka je bilo organizirano drugače. Nekoč so mleko s kanglami vozili k bližnjemu kmetu, kasneje pa so se organizirale okrajne zbiralnice, kamor mleko vozijo še danes. Z leti se ni spremenil le način zbiranja mleka, temveč je kmetija doživela razvoj na vseh področjih.

Leta 1998 sta Marija in Ivan povečala kurjo farmo, istega leta pa sta za kar enkrat povečala tudi število krav molznic. Danes imajo približno 20 krav molznic, vendar njihovo število ni konstantno, saj imajo poleg slednjih občasno tudi nekaj pitancev.

S prihodnostjo se Marija in Ivan za zdaj še ne obremenjujeta. Prosti čas raje aktivno preživita z otrokoma. Tako se pogosto odpravijo na igro odbojke s sovaščani, gredo v hribe ali pa se s prijatelji poveselijo ob družabni igri Activity.