Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Golež


Pred mnogo leti je bilo gospodarju kmetije Golež ime Anton, zato se je kmetije vse do danes obdržalo staro ime Antonovi. Danes življenjski utrip kmetije ustvarjajo kar štiri generacije. Od leta 2012 kmetijo vodi Andrej z družino, z ženo Magdo, otroki Glorijo, Evo, Vidom in Andrejo, mamo Stanko in očetom Stankom ter s staro mamo Marijo.

Andrej se je že od malih nog navduševal nad delom na kmetiji in kopičil znanje, ki mu ga je ob delu predajal dedek Vinko. Prav on je začel oddajati mleko in pripomogel k temu, da se je leta 1993 na tem območju vzpostavila mlečna proga.

Na kmetiji so imeli sprva zgolj tri krave molznice in precej več konj, saj so bili ti potrebni za pomoč pri delu. Tako je bilo vse do nakupa prvega traktorja leta 1978. Ker so potem potrebovali manj konj, so na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja povečali število krav molznic in kupili prvi molzni stroj.

Preden je kmetijo prevzel Andrej, so se ukvarjali z mlečno proizvodnjo in vzrejo pitancev. S prevzemom kmetije pa je Andrej vzrejo pitancev opustil in se usmeril izključno v mlečno proizvodnjo. Od takrat mu je uspelo skoraj podvojiti količino oddanega mleka.

Leta 2017 se je Andrej začel ukvarjati še z dopolnilno dejavnostjo, s peko kruha in potic. Za peko je zadolžena mama Stanka, za distribucijo do lokalne trgovine Kašča v Šmarju pri Jelšah pa oče Stanko. Andrej je že skoval tudi cilje za prihodnost. Želi si zgraditi nov hlev na prosto rejo in še nekoliko povečati količino oddanega mleka.