Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Goličnik


Tri generacije družine Goličnik živijo in delajo skupaj na 20-hektarski in več kot 200 let stari kmetiji Povh ob cesti, ki vodi na znamenito smučišče Golte. Člani družine so prepričani, da bi slovenski izdelki morali imeti višjo ceno in večjo veljavo.

Prvi predstavnik družine Goličnik je naredil zelo veliko, vsaka generacija za njim pa ustvarila, kolikor je bilo mogoče v tistih težkih časih. Večinoma so se ukvarjali z živinorejo in gozdarstvom, zase pa vse pridelali doma. Temu sledijo še danes. Ko sta Franc in Jožefa dokupila 10 hektarjev gozda, so druge površine preoblikovali v travniške, da so lahko še povečali čredo in posledično mlečno pridelavo, ki sta jo začela leta 1963. Kmetija ves čas daje dom velikim družinam, Franc je otroštvo preživljal s 13 brati in sestrami, z ženo pa sta imela šest otrok, izmed katerih je kmetijo podedoval najstarejši sin Branko, že od osnovne šole zapisani gospodar.

Večino dnevnih nalog opravi Branko sam. Kadar je potrebno, vsi člani družine stopijo skupaj, tudi otroka, Andraž in Tadeja, ter žena Mojca, ki hodi v službo. Za pridih umetnosti in ustvarjalnosti na kmetiji poskrbi Brankov brat Marko, ki kot kipar izdeluje razne lesene skulpture, veliko veselje pa so tudi čebele. Branku delo predstavlja tudi prosti čas, saj vsak prosti trenutek, ki je na voljo, preživi v gozdu. Ljubezen do gozda in gozdarstva se prenaša z gospodarja na gospodarja že nekaj rodov. »Da nismo od nikogar odvisni, da imamo, kar pridelamo, to je najpomembnejše,« se strinjajo člani družine. Za prihodnja leta si želijo, da bi bile razmere na kmetijskem trgu prijaznejše in bi kmetijo še nekoliko posodobili in razširili.