Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Golob


Živinoreja in vinogradništvo sta bila na kmetiji Golob doma vse od začetka, vsaka generacija je nekaj ustvarila in kmetijo razvijala času primerno.

Stari oče je delal v Ameriki in svoji družini pošiljal denar za lažje gospodarjenje, Ivanovi starši, Marija in Ivan, pa so se na kmetiji preživljali izključno s kmetijstvom. Ohranila sta tradicijo vinogradništva in vzrejo pitancev, sredi sedemdesetih let začela tudi z mlečno pridelavo in prašičerejo. Kot edini fant je Ivan ostal doma, čeprav so tudi njegove sestre vse od malih nog veliko pomagale pri delu. Ivan je prevzel kmetijo v dobrem stanju, z že zgrajenim hlevom in prvo mehanizacijo. Z leti sta s soprogo Olgo počasi vzdrževala in dogradila objekte, posodobila strojni park in mlečno proizvodnjo. Kolikor so dopuščala sredstva, sta povečala tudi ozemlje, čredo in količino prodanega mleka. Vinograd zadnja leta ponuja le še vino za domačo kupico za družino in prijatelje.

Mleko ostaja osrednja panoga, letno ga pridelata okrog 100.000 litrov, v skrbi za živino, krmo in travnike pa jima občasno pomagajo otroci, Nataša, Andrej in Maja. Andrej v bližini živi s svojo družino, očetu olajša delo predvsem pri strojnih opravilih, babico in dedka pa razveseljujejo tudi že najmlajši člani družine. Ostajajo zvesti pridelavi mleka in živinoreji, z ljubeznijo do živali in kmetovanja pa si želita, da bi kmetija vsaj tako šla naprej. »Da je dobro obdelano,« to je najpomembneje, pravita. Ivan je strasten lovec, Olga aktivna pri kmečkih ženah, svoje bližnje pa rada razvaja z domačimi dobrotami. Svoj čas najraje preživljata skupaj z družino ali na kakšnem izletu ali oddihu.