Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Goltnik


Goltnikovi na približno 48 hektarjev veliki kmetiji Napotnik v Šmihelu, s čudovitim razgledom na dolino, vsa leta sledijo receptu za uspeh – zagotavljajo red in ustaljenost, se ves čas razvijajo in posodabljajo, vsi skupaj pa delajo in živijo v slogi, se medsebojno prilagajajo in si drug drugemu pomagajo.

Kmetija Napotnik prehaja iz roda v rod že vrsto let. Ves čas so se ukvarjali z živinorejo, včasih so več sejali in kmetovali za lastno oskrbo. Prejšnjima gospodarjema, Ivanu in Alojziji, se je na kmetiji rodilo šest otrok. Kot najstarejši je doma ostal Ivan, z bližnje kmetije je omožil kmečkega dela vajeno Jožico in čez nekaj let sta skupaj prevzela vajeti kmetije. Ohranila sta težnjo po samooskrbi, za preživetje družine in kmetije pa sta vpeljala mlečno proizvodnjo. Povečala sta število krav in kmetijske površine za kar 24 hektarjev, povečala in posodobila pa sta tudi kmetijsko mehanizacijo. »Vsako leto kaj povečamo in obnovimo,« pripoveduje Jožica. »Za živino je treba skrbeti, dobro je, da zanje skrbi vedno ista oseba,« še meni Jožica. Red in ustaljenost sta recept za kvalitetno mleko, ki ga Goltnikovi letno oddajo okrog 120.000 litrov.

Medtem sta zakonca Ivan in Jožica vzgojila tudi tri otroke, danes pa imata že tri vnučke. Na domačiji živijo kar štiri generacije, Ivanova mama Alojzija, gospodarja, sin Ivan s partnerico Špelo in sinčkom Žanom, najmlajša hči Martina in Ivanov brat Andrej. »Skupaj birtamo, skupaj jamramo,« malo zares, malo za hec pove Jožica. Vse generacije skupaj delajo in živijo v sožitju, delo si smiselno razporedijo in si drug drugemu pomagajo. Za naprej si želijo, da bi kmetijo ohranili vsaj v takem obsegu, kot je, zakonca pa verjameta, da jo bo sin nekoč uspešno vodil naprej.