Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Gorinšek


Pri Mauc so poznani po mešanih dejavnostih na kmetiji – živinoreja, sadjarstvo, vinogradništvo. Na mali hriboviti kmetiji v Gabrovljah kmetujejo zelo premišljeno.

Tradicija kmetije gre iz roda v rod. Skozi zgodovino so se razvijale mešane dejavnosti, v ospredju pa je bila ves čas živinoreja. Vmesno obdobje so sadili jagode, pa ribez, trenutno poleti obrodijo breskve. Poleg živinoreje in sadjarstva se ohranja tudi tradicija vinogradništva. Z mlečno pridelavo so začeli že Janezovi starši, intenzivneje pa sta se ji posvetila Janez in Andreja. Starši so pred tem poskrbeli za večino poslopij in za nakup prvih kmetijskih strojev. Današnja lastnika sta kmetijo predvsem vzdrževala, nekoliko posodobila, nekaj idej in načrtov pa ostaja za prihodnje dni. Mleko, ki ga letno pridelajo okrog 25.000, bodo vsekakor ohranili, razmišljajo pa tudi o vzreji pitancev in širjenju plantaže za sadjevce.

Andreja na kmetiji dela ob službi, enako tudi sin Daniel, za večino dnevnih nalog pa je zadolžen Janez. V domači oskrbi je še mama Marija, ob konicah dela se rad domov vrne sin Janez z družino. »Lepo je, kadar se vrnejo vnuki,« se strinjata zakonca. Radi se usedejo in si izmenjajo izkušnje in mnenja, saj Janez prav tako živi in dela na kmetiji. Na mali hriboviti kmetiji še vedno ostaja veliko ročnega dela, a vendarle obdelujejo in pridelujejo skoraj vso hrano doma. »Po bregovih ne moreš delati njive,« se nasmeji lastnik, ki pravi, da moraš na taki kmetiji gospodariti zelo premišljeno.