Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Gostečnik


Gostečnikovi že več kot 100 let skrbijo za kmetijo Navodnik, ki svoje ozemlje razprostira na Brezju in po planini Golte, kjer poleti skupaj s sosednjimi kmetijami pasejo živino.

Okrog leta 1910 so predniki kupili kmetijo in se na začetku ukvarjali predvsem s poljedelstvom, veliko so sejali, imeli kakšno kravo ali dve, voli pa so bili delovna živina. Imeli so tudi svoj mlin in mleli še za sosede. Proti koncu šestdesetih so h kmetovanju pristopili bolj sistematično, kmetija pa se je iz poljedelske preusmerila v živinorejsko z mlečno proizvodnjo. Začetke tržnega kmetovanja sta vzpostavila Alojzija in Martin, s posodobitvijo objektov in kmetijske mehanizacije sta zagotovila razvoj in pridelavo večje količine mleka. Pri delu so pomagali vsi, tudi štirje otroci. V konicah še danes vsi pomagajo, vsakodnevno delo pa večinoma opravi Marko.

Alojziji družbo dela vnuk Matija, ki na kmetiji živi z Markovo sestro Marijo in njenim možem Marjanom, del velike družine pa je tudi brat Božo. Pomagajo si in skupaj opravijo marsikatero delo, čeprav je gonilo kmetije zagotovo Marko. V Mlekarno Celeia oddajo okrog 55.000 litrov mleka, nekaj ga prodajo tudi na domu, zase pa pridelajo večino hrane. Želijo si ohraniti utečeno proizvodnjo, za katero je bilo potrebno kar nekaj investicije s pomočjo gozda. Upajo, da cene ostanejo stabilne, da bodo pogoji na trgu dobri, podnebne razmere pa boljše. Če je delo dobro opravljeno in tudi vrednoteno, imaš več veselja, lažje si vzameš čas tudi za svoje strasti. Marko kot tekač na dolge proge ima zagotovo dovolj energije in volje za vse pretečene kilometre in tudi nove načrte na kmetiji.