Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Grajžel


Za kmetijo Grajžel od leta 2011 kot mladi prevzemnik skrbi Boštjan. Poleg njega za delo na kmetiji poprimejo tudi oče Slavko in mama Zdenka ter sestra Sonja.

Zdenka se je Slavku pridružila po poroki. Sprva so mleko nosili v skupno zbiralnico na kmetijo Dobnik, pozneje pa so ga vozili v skupno zbiralnico na kmetijo Žnidar. Tedaj količine oddanega mleka niso bile velike, saj so imeli približno pet krav molznic.

Ko sta kmetijo prevzela Slavko in Zdenka, sta postopno povečevala hlev in število živine. Zato so podrli silose in na njihovem mestu zgradili bokse za krave molznice in telice. Do zdaj jim je uspelo za kar nekajkrat povečati število živine, tako da imajo danes približno 24 krav molznic. Skozi leta so kmetijo opremili tudi z mehanizacijo. Ta sicer olajša marsikatero delo, vendar pa je velik del kmetije zaradi njene lege kljub pomoči strojev še danes precej težko obdelovati.

Preden je Boštjan prevzel kmetijo, je bil zaposlen. Pove, da se delo v službi in na kmetiji razlikujeta predvsem v tem, da se delo na kmetiji nikoli ne konča. Kljub temu ima Boštjan kmetijo rad, zato že razmišlja o prihodnosti in kuje načrte. Načrte pa bo uresničeval v skladu z možnostmi, ki mu jih bo prinesel čas.