Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Grobelšek


Tradicija kmetije Grobelšek se iz roda v rod prenaša že več generacij. Anton in Marija sta znanje in izkušnje, pridobljene skozi leta dela na kmetiji, skušala v največji možni meri predati hčerkam in sinu Mateju. Slednji se je odločil, da si bo v prihodnosti prizadeval nadaljevati življenjsko delo staršev.

Mleko so začeli oddajati pred več kot 50 leti, ko je bila mlekarna še v Šmarju pri Jelšah. Kmetija Grobelšek je bila od nekdaj samooskrbna kmetija, na kateri so se ukvarjali z več stvarmi. Tudi danes imajo na kmetiji mlečno proizvodnjo in vzrejo pitancev.

Za molžo je bila nekoč zadolžena predvsem Marija. Prva leta je molzla ročno. Ko je za nekaj časa molžo moral prevzeti Anton, se je odločil, da je napočil čas za nakup prvega molznega stroja. Zdaj je za molžo zadolžen Matej in že od leta 2006 si pri molži pomaga z mlekovodom. Danes ima približno 15 krav molznic, mleko pa s prevoznim bazenom vozi na zbirno mesto.

Poleg tega se ukvarjajo še z dopolnilno dejavnostjo peke kruha, svežega peciva in slaščic. Za peko je zadolžena Marija, pri prodaji izdelkov pa ji na pomoč priskoči hčerka. Marija doda, da so za okusne izdelke ključnega pomena domače sestavine.

Matej trenutno nima možnosti pridobivanja novih obdelovalnih površin, zato pove, da si bo v prihodnje prizadeval kmetijo voditi v takšnem obsegu, kot je danes.