Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Gubenšek


Danes na kmetiji Gubenšek gospodari Rafko. Zgodbo kmetije, ki jo domačini poznajo kot kmetijo Kote, je začel pisati že njegov praded po mamini strani, ki je kmetijo kupil po vrnitvi iz Amerike. Na kmetiji danes živita tudi Rafkova mama Marija in oče Janez.

Marija pove, da so mleko začeli oddajati kmalu po letu 1970. Tedaj so bili eni izmed številnih kmetov, ki so mleko nosili v skupno zbiralnico v Žegru. Skozi leta se je število kmetov hitro zmanjševalo. Danes skupne zbiralnice v Žegru ni več. Rafko ima prevozni bazen, s katerim mleko vsak drugi dan odpelje na dogovorjeno mesto ob glavni cesti. Tam ga iz prevoznega bazena prečrpajo v cisterno.

Marija se dobro spominja tudi časov, ko strojev, s katerimi bi si lahko olajšali delo, še ni bilo. Mehanizacija kmetije se je namreč začela v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Takrat so kupili prvo kosilnico, malo zatem pa prvi traktor. Vendar razvoj ni potekal le v smeri mehanizacije. Leta 1976 so zgradili nov hlev in pozneje obnovili še druga poslopja na kmetiji.

Kljub temu da se je kmetija razvijala ves čas, je bil razvoj intenzivnejši po letu 1990. Z leti so povečali tudi število živine, tako da imajo danes 23 glav, od katerih je 12 krav molznic.