Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Guček


Gučkova kmetija je kmetija mnogoterih dejavnosti in bogate zgodovine. Čeprav je kot osrednja dejavnost vedno živelo žagarstvo, je dandanes treba znati združevati več dejavnosti, da lahko uspeš, pravi gospodar kmetije Karel.

Na kmetiji so se skozi zgodovino razvijale različne dejavnosti, vse od mlina in domače moke do žagarstva in novodobne elektrarne. Stalna spremljevalna dejavnost je ves čas živinoreja. Marija in Alojz Guček sta oče in mati, podedovano domačijo sta praktično postavila na novo, zgradila nova gospodarska poslopja, kupila obdelovalne površine, novo kmetijsko mehanizacijo, nov mlin in žago. Ohranila sta mletje moke in žagarstvo, Marija pa je začela tudi prirejo mleka. Na domačiji je zraslo pet otrok, med katerimi je še kot mladenič Karel prevzel kmetijo in ohranil, a moderniziral to, kar so starši postavili.

Sredi osemdesetih let je postavil tudi elektrarno za lastno rabo in oddajo v omrežje. Poleg elektrarne na kmetiji v ospredju ostajata tako živinoreja kot žagarstvo, redijo pa tudi domače kokoši. Nasmejana družina in polna energije živi z močno voljo in strastjo do kmetije, kar se pozna že pri hčerah, Marti, Heleni in Ani. Marta kar zažari, kadar pripoveduje o kmetiji in načrtih širitve in posodabljanja. Osnovna dejavnost žage vzame veliko časa in zahteva veliko dela, zato gospodarju pogosto na pomoč priskoči tudi brat Lojze. Sicer pa z roko v roki vsak kaj postori pri hiši in domačiji, »pa vse laufa«, z nasmehom pove Karel. Kmetijo modernizirajo, tradicijo pa ohranjajo predvsem v domači kuhinji, kjer se zelo radi zbirajo in družijo. »K nam se ljudje vedno radi vračajo,« so veseli prijetni člani družine Guček.