Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Gunzek


Ko besedo za besedo spoznavali smo življenje Franca utrnila se je misel pisatelja in novinarja, Napoleon Hilla, ki je zapisal: »Cenite svojo vizijo in svoje sanje, saj so to otroci vaše duše in zemljevid do cilja.«

Skozi pogovor o delu in življenju, ki ga Franci živi se je kar sama utrla misel, da si je svojo življenjsko zastavil ambiciozno. Že kot otrok si je želel, da ostane doma, zato ne preseneča, da je po končani osnovni šoli, svojo izobraževalno pot nadaljeval na srednji kmetijski šoli v Šentjurju, smer kmetijki tehnik. Prve plače si je služil kot šofer, kjer ga je cesta vodila tako po domačih krajih kot v tujino. Danes se je posvetil delu na kmetiji. A Franci se zaveda, da dodatno znanje in dodatne informacije »ključ«, da kmetija raste in se razvija naprej. Zato ne preseneča, ko nam zaupa, da je član Prostovoljnega gasilskega društva Vrh nad Laškim, društva Lastnikov gozdov Laško in član Združenja slovenske hladnokrvne pasme konj. Namreč Franci obožuje konje. Prvega je pripeljal k hiši leta 2007 in danes ima v hlevu štiri. Hkrati je poskrbel za voz, ki ga je obnovil in s katerim je sodeloval na prireditvi Pivo in cvetje, v Laškem, hkrati pa z njim pričara romantično vzdušje mladoporočencev.

Franci priznava, da je živali imel rad kot že otrok, in zato tudi ne preseneča, da svojo življenjsko pot načrtuje doma na kmetiji. Z intenzivnejšo pridelavo mleka in njegovo oddajo so se na kmetiji Gunzek začeli ukvarjati leta 1976 / 77. V hlevu imajo povprečno 15 molznic in od leta 1995 imajo tudi svojo »mlekarnico«. Hkrati se še ukvarjajo z vzrejo govejih pitancev.

Skozi leta rasti kmetije, se je le-ta posodabljala z nakupi strojne opreme in investicijami, kjer najpomembnejšo predstavlja novi hlev, ki je na prosto rejo.

Veliko dela je že bilo narejenega, in oče Franc, na sinovo življenjsko zgodbo gleda s ponosom, saj ve, da se bo življenjski utrip na kmetiji nadaljeval. Hkrati pa verjame, da z isto zagnanostjo ter voljo do življenja, bosta svojo življenjsko pot tlakovala še sin Miha in hčerka Mojca.