Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Hojnik


Ob prihodu na kmetijo nas je prijetno presenetila tabla s sliko krave in napisom Moje mleko pij, pa boš zdrav vse dni, delo Lilijane. Hojnikovi so združili ljubezen do kmetovanja in živali v tržno pridelavo kakovostnega mleka. So zagovorniki zdrave prehrane in zdravega načina življenja.

Že ob samem prihodu je videti, da smo na trdni kmetiji z bogato preteklostjo, na kateri so vidne sledi generacij. Včasih so se poleg kmetijstva ukvarjali še s proizvodnjo opeke in prevozi s konjsko vprego. Delo na kmetiji je bilo trdo in naporno. Razmere so se spreminjale, potrebe po pridelavi mleka pa povečevale. Hojnikovi so spoznali nove izzive v tržni pridelavi mleka, tako da je ta pri njih leta 1960 postala prednostna dejavnost.

V lasti imajo 12 hektarjev obdelovalne zemlje. Veselje do kmečkega dela in potrebe po večji količini prodanega mleka so jih vodile k najemanju razpoložljivih površin. Hlev so morali večkrat dograjevati in posodabljati, da so lahko povečevali število goved. Danes obdelujejo 32 hektarjev zemlje, imajo 30 krav molznic in vzrejo plemenskih živali za obnovo črede. Redijo črno-belo in lisasto govedo. Hojnikovi resno razmišljajo o posodobitvi pridelave mleka z gradnjo novega hleva, kjer bodo živali v hlevu za prosto rejo, delo v hlevu pa brez večjih fizičnih naporov.

Na kmetiji živijo tri generacije, Marija, Ivanova mama, Ivan z ženo Lilijano ter njuna otroka Benjamin in Eva. Kljub trdemu delu, ki ga zahteva pridelava mleka, Marijine in Lilijanine roke skrbijo za prijetno okolico na kmetiji. Prostorastoče eksotične rastline dajejo kmetiji poseben pečat. Polžem pa so napovedali biološki boj z nemimi racami, in res jih pridno zatirajo.