Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Holobar


Z medsebojno pomočjo na kmetiji Holobar, po domače Begel, življenjski utrip ustvarjajo kar tri generacije. Gospodar Jožef, žena Andreja, sinova Matic in Aleks, hčerka Tina in Andrejini starši, Ivan in Marija, nadaljujejo delo preteklih generacij, njihov trud pa ustvarja sledi za naslednje generacije.

Andreja pripoveduje, da so mleko sprva oddajali v šolo, zatem pa so ga začeli oddajati v Mlekarno Celeia. In tako je še danes. Razlika je le, da so nekoč mleko vozili v vaške zbiralnice, danes pa imajo lasten bazen.

Kot je v Savinjski dolini značilno, so se tudi na kmetiji Begel ukvarjali s hmeljarstvom. Tako je bilo do leta 2004, ko so se osredotočili izključno na mlečno proizvodnjo. Poleg tega so nekoč, ko je še obratovala tovarna sladkorja v Ormožu, gojili tudi sladkorno peso.

Kmetija se je začela intenzivno razvijati po nakupu prvega traktorja leta 1972. Andreja pripoveduje, da so sprva imeli dve kravi, njihovo število pa so iz leta v leto povečevali, zato vsakih nekaj let povečajo tudi hlev. Od leta 2001 imajo na kmetiji mlekovod, da je kmetija popolnoma predana mlečni proizvodnji, pa priča mlekomat, ki ga imajo od leta 2013.

Kot je nekoč kot deklica pri delu pomagala Andreja, se danes v delo vključujejo tudi Matic, Tina in Aleks, saj se zavedajo pomena doma pridelane hrane. Tako Aleks rad pripravi domači sladoled ali maslo, ekološko usmerjen pa je tudi Matic.