Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Hostnik


Delo pridnih rok pušča za sabo neizbrisne sledi napredka Hostnikove kmetije, nižinske kmetije na razgibanem terenu, kjer gozdovi in različne kulture oblikujejo lepote krajine. Kmetija leži v zaselku Polje ob Sotli. To je kraj, kjer so narava in ljudje oblikovali prelepo pokrajino, ter redko poseljeno naselje z rodovitno zemljo. Hostnikovi se že več generacij ukvarjajo z govedorejo. Na kmetiji kljubuje času zanimiva lesena kašča iz leta 1843, ki je podkletena in predstavlja lepo arhitekturno kmečko dediščino.

S tržno proizvodnjo mleka je začel Petrov oče. Vseskozi so veliko vlagali v kmetijo, predvsem v mehanizacijo in gradnjo hlevov. Leta 1974 je obnovil in prvič povečal hlev, druga razširitev hleva je sledila leta 2000, takrat so ga tudi posodobili za prosto rejo goveda.

Peter je kmetijo prevzel leta 2002. Na njej zdaj gospodari z ženo Zlatko. Imata pet sinov, Davorina, Petra, Andraža, Gorana in Gašperja; stari so od 7 do 23 let. Kmetija obsega 16 hektarjev obdelovalne zemlje, obdelujejo pa skupaj kar 36 hektarjev. Hlev je postal premajhen, zato ga je Peter leta 2013 povečal. Stanovanjsko poslopje daje videz urejene novogradnje. To zelo staro poslopje so že večkrat obnovili. Pol hiše so obnovili celo prisilno priseljeni kočevski Nemci po drugi svetovni vojni.

Hostnikovi so veliki ljubitelji živali. Redijo lisasto govedo, za katero so uredili pašnike. Živali, ki se veliko gibljejo in prehranjujejo na pašnikih, so boljšega zdravja in imajo daljšo življenjsko dobo ter dajejo najkakovostnejše mleko. Poleg krav redijo tudi prašiče, ki jih prodajajo. Imajo dva vročekrvna konja za jahanje. Na kmetiji imajo še kokoši in račke. Razmišljajo, da bi uredili predelavo mesa in jo registrirali kot dopolnilna dejavnost.

Peter je prostovoljni gasilec. Žena Zlatka pa v prostem času rada peče kruh in pecivo.