Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Hrastnik


Na vinorodni sončni strani Slatine trta rodi že vse od časov Marije Terezije. Na kmetiji, ki jo danes vodita nasmejana gospodarja, polna idej in načrtov, so se skozi zgodovino razvijali vinogradništvo, sadjarstvo, hmelj, živinoreja in prireja mleka.

Kmetija Ilovšek je bila že pred davnimi časi poznana po vinogradih, njihovo vino pa naj bi potovalo vse do Dunaja, kjer je vladala Marija Terezija. Sončna stran je omogočala tudi bogato sadjarstvo in izdelavo žganih pijač. Z leti so sadje opuščali in površine preoblikovali za pašo in krmo živine, zanimivejša je postala živinoreja. Ko pa je Ladislav, današnji lastnik, zaključil kmetijsko šolo, so začeli z mlečno prirejo. Opuščanje sosednjih kmetij je omogočilo širjenje Hrastnikove kmetije in povečanje prireje mleka. Kar 35 let so ga vozili v osnovno šolo v Šmartno ob Paki.

Zadnja leta Ladislav in žena Brigita mleko oddajata v Mlekarno Celeia, okrog 80.000 litrov, nekaj pa ga Brigita zase in za bližnje predela v okusen sir. Njihova zemlja še vedno rodi odlično domače grozdje in vino, ponosna pa sta tudi na svoje salame in Brigitin kruh. Simpatična zakonca ne skrbita samo za razvajanje svoje družine in bližnjih z okusnimi dobrotami, temveč tudi za ohranjanje tradicije in običajev. Ladislav želi še veliko narediti, pa četudi na jesen življenja. Rad bi obnovil staro hišo, stare stroje, avtomobile, stari mlin in obudil sajenje starih žit, turistom pa približal utrinke zgodovine in tradicije. Želi ohraniti staro na nov, inovativen način. Veliko njegovih načrtov je odvisnih tudi od želja morebitne naslednice, hčere Ane, ene izmed štirih hčera. Čeprav je dan pester in napolnjen, si Ladislav in Brigita vedno z največjim veseljem vzameta čas za vnuke, kadar se domov vrnejo tudi hčere Polona, Sonja in Mateja.