Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Hrovat


Kar ustvariš sam, s svojim trudom, golimi rokami, z odrekanjem in močno voljo, tisto veliko bolj ceniš. Tako čutita tudi Franc in Darinka Hrovat, ki sta močno navezana in ponosna na vse, kar sta ustvarila.

Nasmejana in prijetna gospodarja, Franc in Darinka, že dolga leta uspešno vodita kmetijo. Čeprav se preživljata predvsem s kmetovanjem, Franc občasno vozi tudi tovornjak. Dolga leta sta nadgrajevala to, kar so njegovi starši, Marija in Franc, postavili, potem ko sta kmetijo podedovala po stricu brez naslednikov in v precej slabem stanju. Z očetovim rednim mesečnim prihodkom in samooskrbo sta domačijo počasi obnavljala in vpeljevala osnovne dejavnosti. Z njimi sta na začetku zagotovila dobrine za preživetje, z leti pa tudi prihodek za lažje življenje družine. Z razvojem živinoreje so se kmalu lotili tudi pridelave mleka. Franc, današnji lastnik, ga je še kot mladenič vozil z motorjem v Zreče.

Po poroki z Darinko sta celotno proizvodnjo še posodobila in nadgradila. Obnovila sta hišo in hlev, povečala število krav molznic in prodajo mleka na 50.000 litrov letno. Na 14 hektarjev veliki kmetiji zase pridelajo veliko hrane, redijo tudi svinje in poskrbijo za domače sadje, meso, povrtnine. V času kolin se domov vrnejo tudi njegovi bratje in sestre, med tednom pa jima ob službi pomaga hči Simona. Gospodarja cenita svojo zemljo in največ jima pomeni, da lahko obdelujeta in skrbita za lepo in urejeno domačijo. Da bosta lahko še naprej delala in poskrbela za dobro zapuščino, si želita še zdravja, volje in moči. Ko bo njun čas gospodarjenja minil, pa srčno upata, da bo kmetija živela naprej.