Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Ivan Zidar


Največja in najbolj enkratna mojstrovina našega življenja je živeti v slogi. Več generacij pod skupno streho in z eno mislijo: pomagajmo si, da nam bo vsem skupaj dobro.

Kmetija Zidar predstavlja zgodbe o ljudeh, delu in spoštovanju do narave ter o ljubezni do zemlje. Mleko so oddajali že od začetkov organiziranega odkupa v mlekarno v Šmarju pri Jelšah, sosedje pa so jo poznali kot zelo urejeno kmetijo. Prav radi so se pošalili, da gredo tukaj v hlev »rikverc«. Najprej koš, nato pa že imajo v rokah metlo, da pometejo vse, kar pade iz njega.

Spomini, ki jih Ivan in Marta pripovedujeta s spoštovanjem, zrcalijo življenjsko zgodbo družine, ki ni imela naslednika, zato je vzela Ivana. Kmetijo je Ivan prevzel pri rosnih 23 letih, o njej in njenih gospodarjih pripoveduje s spoštovanjem. Tako ne more mimo velikokrat izgovorjenih besed: »V košu je zdravje«. Včasih se je namreč vse odpadlo listje iz gozda znosilo v hlev za steljo. Res je, da je bilo treba ponj večkrat, vendar je bil učinek na počutje odličen.

Spoznanje, da kmetija, če imaš rad, kar delaš, poplača vloženi trud, vodi Ivana in ženo Marto ter otroke Simona, Kristino, Tadeja, Jakoba in Timoteja skozi mnoga kmečka opravila. Včasih so imeli prašiče, bike in vinograd. Danes se ukvarjajo izključno s pridelavo mleka.

Z zavedanjem, da se velikih del ne opravi z močjo, temveč z vztrajnostjo, člani družine Zidar korak za korakom vstopajo v prihodnost. Otroci pomagajo po svojih močeh, ker pa sta Ivan in Marta še mlada, je prihodnost kmetije v njunih rokah.